barrage

功能描述

弹幕的制作,开发者可以自定义样式

#依赖插件 无

快速使用

JS调用

  初始化使用init()方法;
  获取发射弹幕的通道getChannel()方法,没有就返回-1;
  根据DOM和弹幕信息 发射弹幕shootDanmu(dom, text, channel);
  function init() {
   let wrapper = document.getElementById('wrapper')
   for (let j = 0; j < CHANNEL_COUNT; j++) {
    let doms = [];
    for (let i = 0; i < MAX_DM_COUNT; i++) {
     let dom = document.createElement('span');
     wrapper.appendChild(dom);
     dom.className = 'right';
     dom.style.top = j * 20 + 'px';
     doms.push(dom);
     dom.addEventListener('transitionend', () => {
      dom.className = 'right';
      dom.style.transform = null;
      domPool[j].push(dom);
     });
    }
    domPool.push(doms);
   }
   for (let i = 0; i < CHANNEL_COUNT; i++) {
    hasPosition[i] = true;
   }
  }

特别说明

样式修改及用例详见 rotarydraw.html。

是否仍需要帮助? 请保持联络!
最后更新于 2024/05/29